Grundläggande vuxenutbildning

Våra kurser är webbaserade vilket betyder att du behöver ha dator, internet och vara van att arbeta vid datorn. Förutom lärarledda lektioner, arbete i studieverkstaden måste du också göra arbete på datorn. De kurser som erbjuds är svenska som andraspråk, engelska och matematik motsvarande nivån för åk 7-9.

Kurserna svenska, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, geografi, religion, historia samt hem- och konsumentkunskap finns inte i det kursutbud som kan erbjudas på plats. Kurserna läses på distans hos extern utbildningsanordnare men Du har tillgång till studieverkstad och datorer vid Arvika Näringslivscentrum.

Vi har kursstart flera gånger om året: vecka 3, 6, 10, 14, 19, 34, 36, 40, 45 och 49. Ansökningar ska vara hos oss:

Senast 30 november för start vecka 3

Senast 31 maj för start vecka 34

För övriga kursstarter måste du söka två veckor före kursen startar.

Kontakta Vägledningscentrum för ytterligare information. Du kan maila på info.vlc@aanc.se

Studie- och yrkesvägledare

Lars Olsson, tel. 0570-749 287   lars.olsson@aanc.se

Administratör

Bea Melwinson, tel. 0570- 749 289    bea.melwinson@aanc.se

Av oss kan du även få information om studiestöd och CSN frågor.