Grundläggande vuxenutbildning

Kurserna studeras i huvudsak med lärarledda lektioner samt arbete i studieverkstaden. De kurser som erbjuds är svenska som andraspråk, engelska och matematik motsvarande nivån för åk 7-9.  Antagning görs två gånger per år

Kurserna svenska, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, geografi, religion, historia samt hem- och konsumentkunskap finns inte i det kursutbud som kan erbjudas på plats. Kurserna läses på distans hos extern utbildningsanordnare men Du har tillgång till studieverkstad och datorer vid Arvika Näringslivscentrum.

Kontakta Vägledningscentrum för ytterligare information. Du kan maila på info.vlc@aanc.se

Studie- och yrkesvägledare

Lars Olsson, tel. 0570-749 287   lars.olsson@aanc.se

Administratör

Bea Melwinson, tel. 0570- 749 289    bea.melwinson@aanc.se

Av oss kan du även få information om studiestöd och CSN frågor.