Aktuella kurser på gymnasial nivå

Information om aktuella kommunala vuxenutbildningar.

Våra kurser och utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå är webbaserade. Därför är det nödvändigt med tillgång till dator, internet och grundläggande datorvana för att kunna delta.

Från 1 juli 2018 gäller reviderade versioner av flera ämnesplaner inom Komvux. Styrdokumenten har uppdaterats med skrivningar om digital kompetens. För våra elever innebär det att det kan tillkomma någon eller några extra närträffar där ämnesplanens utökade innehåll behandlas. Framförallt berörs ämnet matematik där exempelvis programmering tillkommit i flera kurser.

Biologi, fysik, kemi – distans via Hermods

Startdatum: 2018-10-22 | Slutdatum: 2019-03-15 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-15

Endast för behörighet till vidare studier vid högskola/universitet. Distans utan närträffar. Via Hermods webbaserade lärplattform. Kräver god studie- samt datorvana! Prata med din studievägledare för mer information.

Läs mer

Biologi, fysik, kemi – distans via Hermods

Startdatum: 2019-01-14 | Slutdatum: 2019-05-24 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-30

Endast för behörighet till vidare studier vid högskola/universitet. Distans – helt utan närträffar. Via Hermods webbaserade lärplattform. Prata med din studievägledare för ytterligare information.

Läs mer

Engelska 5

Startdatum: 2019-01-14 | Slutdatum: 2019-05-24 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-30 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: ENGENG05

Närträffar måndagar klockan 13-16. Övrig tid på distans via webbaserade lärplattformen It’s Learning. Du som ska läsa kursen behöver ha datorvana, tillgång till egen dator och internet. Engelska utvecklar dina språk- och omvärldskunskaper så att du kan använda engelska i olika situationer och för olika syften. Du får stärka din förståelse för talat och skrivet …

Läs mer

Engelska 5 – webb

Startdatum: 2018-10-22 | Slutdatum: 2019-03-15 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-15 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: ENGENG05

Distans via webbaserade lärplattformen It’s Learning. Några närträffar för prov. Du som ska läsa kursen behöver ha datorvana, tillgång till egen dator och internet. I kursen Engelska får du utveckla dina språk- och omvärldskunskaper så att du kan använda engelska i olika situationer och för olika syften. Du får stärka din förståelse för talat och skrivet språk …

Läs mer

Engelska 6

Startdatum: 2019-01-16 | Slutdatum: 2019-05-24 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-30 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: ENGENG06

Närträffar onsdagar klockan 13-16. Övrig tid på distans via webbaserade lärplattformen It’s Learning. Du som ska läsa kursen behöver ha datorvana, tillgång till egen dator och internet. Engelska utvecklar dina språk- och omvärldskunskaper så att du kan använda engelska i olika situationer och för olika syften. Du får stärka din förståelse för talat och skrivet …

Läs mer

Engelska 6 – webb

Startdatum: 2018-10-22 | Slutdatum: 2019-03-15 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-15 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: ENGENG06

Distansutbildning med ett fåtal närträffar. Kräver god studie- och datorvana, egen dator och tillgång till internet. Engelska utvecklar dina språk- och omvärldskunskaper så att du kan använda engelska i olika situationer och för olika syften. Du får stärka din förståelse för talat och skrivet språk genom olika texter. Du får även träna din förmåga att formulera …

Läs mer

Historia 1b distans via Hermods

Startdatum: 2019-01-14 | Slutdatum: 2019-05-24 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-30 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: HISHIS01b

Distansutbildning utan närträffar. Ämnet undersöker de drivkrafter som har påverkat människans utveckling genom tiderna, exempelvis politik, vetenskap, religion och ekonomi. Historiens röda tråd – att händelser förr påverkar mänskligheten idag och i framtiden – är det centrala temat. En händelse beskrivs ofta av många olika personer, därför genomförs också under- sökningar för att ta reda …

Läs mer

Matematik 1 – webb

Startdatum: 2018-10-22 | Slutdatum: 2019-03-15 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-15 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT01

Webbaserad utbildning med fåtalet närträffar/stöd i Räknestuga. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet. Nationellt prov ingår i kursen.  

Läs mer

Matematik 1b – klassrum/webb

Startdatum: 2019-01-15 | Slutdatum: 2019-05-24 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-30 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT01b

Närträffar tisdagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Utöver det erbjuder vi också räknestuga. Övrig tid på distans/i studieverkstad. Kursen kan också läsas med distansupplägg via webben, med närträffar endast för prov. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa …

Läs mer

Matematik 2 – webb

Startdatum: 2018-10-22 | Slutdatum: 2019-03-15 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-15 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT02

Webbaserad utbildning med fåtalet närträffar/stöd i Räknestuga. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet. Nationellt prov ingår i kursen

Läs mer

Matematik 2b – klassrum/webb

Startdatum: 2019-01-15 | Slutdatum: 2019-05-24 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-30 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT02

Närträffar tisdagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Utöver det erbjuder vi räknestuga. Övrig tid på distans/i studieverkstad. Kursen kan också läsas med distansupplägg via webben. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda …

Läs mer

Matematik 3 – webb

Startdatum: 2018-10-22 | Slutdatum: 2019-03-15 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-15 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT03

Webbaserad utbildning med fåtalet närträffar/stöd i Räknestuga. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet. Nationellt prov ingår i kursen

Läs mer

Matematik 3c – klassrum/webb

Startdatum: 2019-01-14 | Slutdatum: 2019-05-24 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-30 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT03

Närträffar måndagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Utöver det erbjuder vi räknestuga. Övrig tid på distans/i studieverkstad. Kursen kan också läsas med distansupplägg via webben. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda …

Läs mer

Matematik 4 – webb

Startdatum: 2019-01-14 | Slutdatum: 2019-05-24 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-30 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT04

Webbaserad utbildning med fåtalet närträffar/stöd i Räknestuga. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet. Nationellt prov ingår i kursen

Läs mer

Matematik 4 – webb

Startdatum: 2018-10-22 | Slutdatum: 2019-03-15 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-15 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT04

Webbaserad utbildning med fåtalet närträffar/stöd i Räknestuga. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet. Nationellt prov ingår i kursen

Läs mer

Naturkunskap 1a2

Startdatum: 2018-10-25 | Slutdatum: 2018-12-20 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-15 | Gymnasiepoäng: 50 | Kurskod: NAKNAK01a2

Träffar torsdagar kl. 13-16. Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hållbar utveckling, energi och hälsa. I naturkunskap utvecklar du dina kunskaper om miljö- och klimatfrågor, kretslopp, människokroppens uppbyggnad, genteknik m.m. Naturkunskap 1a2 är en påbyggnadskurs på 1a1. Då båda kurserna är genomförda motsvarar …

Läs mer

Naturkunskap 2

Startdatum: 2019-01-17 | Slutdatum: 2019-05-24 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-30 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: NAKNAK02

Närträffar torsdagar klockan 13-16. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Övrig tid på distans/i studieverkstad. Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hållbar utveckling, energi och hälsa. I naturkunskap utvecklar du dina kunskaper om miljö- och klimatfrågor, …

Läs mer

Preliminärt: Lärlingsutbildning målare, murare eller håltagare

Under förutsättning att statsbidrag beviljas för lärlingsutbildning för vuxna kommer under hösten några få platser att kunna sökas. Information om utbildningarna finns på Kil kommuns hemsida>>  Även lärling inom industri planeras. Mer information om den kommer att ges under hösten hos Vägledningscentrum, Arvika Näringslivscentrum. För dessa utbildningar ska kompletta ansökningshandlingar med personbevis och betyg lämnas till Vägledningscentrum, Box 913 …

Läs mer

Preliminärt: Stenmontör – lärling

| Gymnasiepoäng: 500

I samverkan med Kils kommun och Stenteknik i Karlstad AB. 500 gymnasiepoäng, 70 % praktik med en lärare som är godkänd av byggindustrins yrkesnämnd (BYN). Är du 20 år fyllda och folkbokförd i Arvika kommun är du välkommen med den ansökan, tillsammans med CV och personligt brev där du motiverar varför du vill arbeta som stenmontör. …

Läs mer

Religion 1 (distans via Hermods)

Startdatum: 2019-01-14 | Slutdatum: 2019-05-24 | Sista anmälningsdatum: 2019-05-31 | Gymnasiepoäng: 50 | Kurskod: RELREL01

Ämnet syftar till att utveckla förmågan att analysera religioner och livsåskådningar ur olika perspektiv. Hur religion påverkar människors identitet, syn på vetenskap och etiska frågor är teman som kommer att behandlas i litteraturen. Du som läser kursen får lära dig att använda etiska begrepp och teorier som ett diskussionsmedel. Kursen Religion 1 fokuserar på religion …

Läs mer

Religion 1 distans via Hermods

Startdatum: 2018-10-22 | Slutdatum: 2018-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-15 | Gymnasiepoäng: 50 | Kurskod: RELREL01

Ämnet syftar till att utveckla förmågan att analysera religioner och livsåskådningar ur olika perspektiv. Hur religion påverkar människors identitet, syn på vetenskap och etiska frågor är teman som kommer att behandlas i litteraturen. Du som läser kursen får lära dig att använda etiska begrepp och teorier som ett diskussionsmedel. Kursen Religion 1 fokuserar på religion …

Läs mer

Samhällskunskap 1a1 (distans via Hermods)

Startdatum: 2019-01-14 | Slutdatum: 2019-03-22 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-30 | Gymnasiepoäng: 50 | Kurskod: SAMSAM01a1

Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. I samhällskunskap breddar, fördjupar och utvecklas dina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. I undervisningen får du kunskaper om demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. Ämnet berör även arbetsliv, resurser och hållbar utveckling. Kursen 1a1 är den inledande …

Läs mer

Samhällskunskap 1a2 distans via Hermods

Startdatum: 2019-03-25 | Slutdatum: 2019-05-24 | Sista anmälningsdatum: 2019-02-15 | Gymnasiepoäng: 50 | Kurskod: SAMSAM01a2

Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. I samhällskunskap breddar, fördjupar och utvecklas dina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. I undervisningen får du kunskaper om demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. Ämnet berör även arbetsliv, resurser och hållbar utveckling. Kursen 1a2 är en påbyggnadskurs …

Läs mer

Samhällskunskap 1b (distans via Hermods)

Startdatum: 2019-01-14 | Slutdatum: 2019-05-24 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-30 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SAMSAM01b

Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. I samhällskunskap breddar, fördjupar och utvecklas dina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. I undervisningen får du kunskaper om demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. Ämnet berör även arbetsliv, resurser och hållbar utveckling. Kursen 1a1 är den inledande …

Läs mer

Svenska 1

Startdatum: 2019-01-16 | Slutdatum: 2019-05-24 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-30 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVESVE01

Närträffar onsdagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka. Övrig tid på distans/i studieverkstad. I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur läsaren skall …

Läs mer

Svenska 2

Startdatum: 2019-01-17 | Slutdatum: 2019-05-24 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-30 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVESVE02

Närträffar torsdagar klockan 9-12. Dessa träffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i kursen. Övrig tid på distans/i studieverkstad. I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur …

Läs mer

Svenska 2 – webb

Startdatum: 2018-10-25 | Slutdatum: 2019-10-15 | Sista anmälningsdatum: 2018-09-15 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVESVE02

Webbaserad utbildning via It’s Learning. För att klara utbildningen behöver du ha datorvana, tillgång till dator samt internetuppkoppling. Några närträffar förekommer vid provtillfällen. I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på …

Läs mer

Svenska 3

Startdatum: 2019-01-17 | Slutdatum: 2019-05-24 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-30 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVESVE03

Närträffar torsdagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Övrig tid på distans/i studieverkstad. I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur …

Läs mer

Svenska som andraspråk 1

Startdatum: 2019-01-17 | Slutdatum: 2019-05-24 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-30 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVASVA01

Närträffar onsdagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Övrig tid på distans/i studieverkstad. I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur …

Läs mer

Svenska som andraspråk 2

Startdatum: 2019-01-17 | Slutdatum: 2019-05-24 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-30 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVASVA02

Närträffar torsdagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Övrig tid på distans/i studieverkstad. I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur …

Läs mer

Svenska som andraspråk 3

Startdatum: 2019-01-18 | Slutdatum: 2019-05-24 | Sista anmälningsdatum: 2018-11-30 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVASVA02

Närträffar fredagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Övrig tid på distans/i studieverkstad. I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur …

Läs mer