Aktuella utbildningar

Information om aktuella kommunala vuxenutbildningar.

Engelska 5

Startdatum: 2017-08-21 | Slutdatum: 2017-12-18 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: ENGENG05

Träffar måndagar klockan 9-12. Engelska utvecklar dina språk- och omvärldskunskaper så att du kan använda engelska i olika situationer och för olika syften. Du får stärka din förståelse för talat och skrivet språk genom olika texter. Du får även träna din förmåga att formulera dig i skrift och tal. Ämnet ger dig också kunskaper om …

Läs mer

Engelska 6

Startdatum: 2017-08-23 | Slutdatum: 2017-12-20 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: ENGENG06

Träffar onsdagar klockan 13-16. Engelska utvecklar dina språk- och omvärldskunskaper så att du kan använda engelska i olika situationer och för olika syften. Du får stärka din förståelse för talat och skrivet språk genom olika texter. Du får även träna din förmåga att formulera dig i skrift och tal. Ämnet ger dig också kunskaper om …

Läs mer

Historia 1b

Startdatum: 2017-08-22 | Slutdatum: 2017-12-19 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: HISHIS01b

Träffar måndagar klockan 13.15-16.15. Ämnet undersöker de drivkrafter som har påverkat människans utveckling genom tiderna, exempelvis politik, vetenskap, religion och ekonomi. Historiens röda tråd – att händelser förr påverkar mänskligheten idag och i framtiden – är det centrala temat. En händelse beskrivs ofta av många olika personer, därför genomförs också under- sökningar för att ta …

Läs mer

Matematik 1

Startdatum: 2017-08-22 | Slutdatum: 2017-12-19 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT01

Träffar tisdagar klockan 9-12 Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet. Nationellt prov ingår i kursen.

Läs mer

Matematik 2

Startdatum: 2017-08-22 | Slutdatum: 2017-12-19 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT02

Träffar tisdagar kl 9-12. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet. Nationellt prov ingår i kursen. Kursen motsvarar Matematik B    

Läs mer

Matematik 3

Startdatum: 2017-08-21 | Slutdatum: 2017-12-18 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT03

Träffar måndagar klockan 9 – 12. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet. Motsvarar tidigare Matematik C. Nationellt prov ingår i kursen.

Läs mer

Matematik 4 (webbaserad)

Startdatum: 2017-08-21 | Slutdatum: 2017-12-18 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT04

Webbaserad utbildning med fåtalet närträffar/stöd i Räknestuga. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet. Nationellt prov ingår i kursen

Läs mer

Naturkunskap 1a1

Startdatum: 2017-08-24 | Slutdatum: 2017-10-19 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Gymnasiepoäng: 50 | Kurskod: NAKNAK01a1

Träffar torsdagar kl. 13-16. Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hållbar utveckling, energi och hälsa. I naturkunskap utvecklar du dina kunskaper om miljö- och klimatfrågor, kretslopp, människokroppens uppbyggnad, genteknik m.m. Kursen 1a1 är den inledande kursen i ämnet, gymnasiegemensam för alla yrkesprogram. Kursen …

Läs mer

Naturkunskap 1b

Startdatum: 2017-08-24 | Slutdatum: 2017-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: NAKNAK01b

Träffar torsdagar klockan 13-16. Naturskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne som har sin grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. Naturkunskap ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper om miljö- och klimatfrågor, kretslopp, människokroppens uppbyggnad, genteknik m.m. Naturkunskap 1b består av två 50-poängskurser, Naturkunskap 1a1 och 1a2.  

Läs mer

Preliminärt: Lärlingsutbildning målare, murare eller håltagare

Under förutsättning att statsbidrag beviljas för lärlingsutbildning för vuxna kommer under hösten några få platser att kunna sökas. Information om utbildningarna finns på Kil kommuns hemsida>>  Även lärling inom industri planeras. Mer information om den kommer att ges under hösten hos Vägledningscentrum, Arvika Näringslivscentrum. För dessa utbildningar ska kompletta ansökningshandlingar med personbevis och betyg lämnas till Vägledningscentrum, Box 913 …

Läs mer

Preliminärt: Yrkesförare buss

Under förutsättning att statsbidrag beviljas för Yrkesförare, buss kommer några få platser att kunna sökas. Utbildningen är förlagd till Karlstad. Läs mer om utbildningen på Karlstad kommuns hemsida>> För denna utbildning ska kompletta ansökningshandlingar med personbevis och betyg lämnas till Vägledningscentrum, Box 913 671 29 Arvika senast 1:e augusti.

Läs mer

Religion 1 (distans via Hermods)

Startdatum: 2017-08-21 | Slutdatum: 2017-10-23 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Gymnasiepoäng: 50 | Kurskod: RELREL01

Ämnet syftar till att utveckla förmågan att analysera religioner och livsåskådningar ur olika perspektiv. Hur religion påverkar människors identitet, syn på vetenskap och etiska frågor är teman som kommer att behandlas i litteraturen. Du som läser kursen får lära dig att använda etiska begrepp och teorier som ett diskussionsmedel. Kursen Religion 1 fokuserar på religion …

Läs mer

Samhällskunskap 1a1 (distans via Hermods)

Startdatum: 2017-08-21 | Slutdatum: 2017-10-27 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Gymnasiepoäng: 50 | Kurskod: SAMSAM01a1

Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. I samhällskunskap breddar, fördjupar och utvecklas dina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. I undervisningen får du kunskaper om demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. Ämnet berör även arbetsliv, resurser och hållbar utveckling. Kursen 1a1 är den inledande …

Läs mer

Samhällskunskap 1b (distans via Hermods)

Startdatum: 2017-08-21 | Slutdatum: 2017-12-22 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SAMSAM01b

Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. I samhällskunskap breddar, fördjupar och utvecklas dina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. I undervisningen får du kunskaper om demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. Ämnet berör även arbetsliv, resurser och hållbar utveckling. Kursen 1a1 är den inledande …

Läs mer

Stenmontör – lärling

Startdatum: 2017-05-29 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-15 | Gymnasiepoäng: 500

Startar den 29 maj, i samverkan med Kils kommun och Stenteknik i Karlstad AB. 500 gymnasiepoäng, 70 % praktik med en lärare som är godkänd av byggindustrins yrkesnämnd (BYN). Är du 20 år fyllda och folkbokförd i Arvika kommun är du välkommen med den ansökan, tillsammans med CV och personligt brev där du motiverar varför …

Läs mer

Svenska 1

Startdatum: 2017-08-23 | Slutdatum: 2017-12-20 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVESVE01

I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur läsaren skall på- verkas och informeras. Träning av ett korrekt språkbruk genomförs, eftersom detta är viktigt för att nå fram till läsaren. …

Läs mer

Svenska 2

Startdatum: 2017-08-21 | Slutdatum: 2017-12-18 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVESVE02

I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur läsaren skall påverkas och informeras. Träning av ett korrekt språkbruk genomförs, eftersom detta är viktigt för att nå fram till läsaren. Texten …

Läs mer

Svenska 3

Startdatum: 2017-08-24 | Slutdatum: 2017-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVESVE03

I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur läsaren skall påverkas och informeras. Träning av ett korrekt språkbruk genomförs, eftersom detta är viktigt för att nå fram till läsaren. Texten …

Läs mer

Svenska som andraspråk 1

Startdatum: 2017-08-23 | Slutdatum: 2017-12-20 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVASVA01

Träffar onsdag klockan 9-12. I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur läsaren skall på- verkas och informeras I kursen Svenska som andraspråk 1 kommer genre att var ett genomgående tema, där …

Läs mer

Svenska som andraspråk 2

Startdatum: 2017-08-24 | Slutdatum: 2017-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVASVA02

Träffar torsdagar klockan 9-12. I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur läsaren skall på- verkas och informeras. Svenska som andraspråk 2 bygger på kursen Svenska som andraspråk 1. Här …

Läs mer

Svenska som andraspråk 3

Startdatum: 2017-08-21 | Slutdatum: 2017-12-18 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVASVA02

Träffar måndagar klockan 13-16. I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur läsaren skall påverkas och informeras. I kursen Svenska som andraspråk 3, som bygger på Svenska som andraspråk 2, …

Läs mer

Vård- och omsorgsutbildning – endast ett fåtal platser!

Startdatum: 2017-08-14 | Slutdatum: 2019-06-07 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Gymnasiepoäng: 1550

När- och distansutbildning omfattande 1550 gymnasiepoäng. Två års utbildning, 75 procents studietakt med en närträff i veckan på Arvika Näringslivscentrum och övrig tid på distans. Arbetsplatsförlagd utbildning på heltid ingår, dag, kväll och helg, enligt handledares schema. Kurser som ingår: Vård och omsorgsarbete 1 och 2 Medicin 1 Hälsopedagogik Psykologi 1 Psykiatri 1 Specialpedagogik Etik och människans livsvillkor Akutsjukvård …

Läs mer