Aktuella utbildningar

Information om aktuella kommunala vuxenutbildningar.

Våra kurser och utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå är webbaserade. Därför är det nödvändigt med tillgång till dator, internet och grundläggande datorvana för att kunna delta.

Barnskötare Bas

Startdatum: 2018-03-05 | Slutdatum: 2018-12-31 | Sista anmälningsdatum: 2018-02-19 | Gymnasiepoäng: 900

Med preliminär start i mars. Kurspaket omfattande 900 poäng. För dig som är intresserad av att arbeta med barn, skapa förutsättningar för deras kreativitet och lärande i team tillsammans med förskollärare. Med denna utbildning har du goda chanser att få jobb inom pedagogisk verksamhet och det går att bygga på med 400 poäng för arbete …

Läs mer

Biologi, fysik, kemi – distans via Hermods

Startdatum: 2018-08-20 | Slutdatum: 2018-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2018-05-31

Endast för behörighet till vidare studier vid högskola/universitet. Distans – helt utan närträffar. Via Hermods webbaserade lärplattform. Prata med din studievägledare för ytterligare information.

Läs mer

Engelska 5 distans via Hermods

Startdatum: 2018-08-20 | Slutdatum: 2018-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2018-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: ENGENG05

Inga närträffar – enbart distans via dator. Inlämningsuppgifter och prov samt avslutande muntlig examination görs via datorn. Engelska utvecklar dina språk- och omvärldskunskaper så att du kan använda engelska i olika situationer och för olika syften. Du får stärka din förståelse för talat och skrivet språk genom olika texter. Du får även träna din förmåga att …

Läs mer

Engelska 6 distans via Hermods

Startdatum: 2018-08-20 | Slutdatum: 2018-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2018-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: ENGENG06

Ren distansutbildning. Inga närträffar. Inlämningsuppgifter, prov och avslutande muntlig examination via datorn. Engelska utvecklar dina språk- och omvärldskunskaper så att du kan använda engelska i olika situationer och för olika syften. Du får stärka din förståelse för talat och skrivet språk genom olika texter. Du får även träna din förmåga att formulera dig i skrift …

Läs mer

Historia 1b distans via Hermods

Startdatum: 2018-08-20 | Slutdatum: 2018-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2018-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: HISHIS01b

Distansutbildning utan närträffar. Ämnet undersöker de drivkrafter som har påverkat människans utveckling genom tiderna, exempelvis politik, vetenskap, religion och ekonomi. Historiens röda tråd – att händelser förr påverkar mänskligheten idag och i framtiden – är det centrala temat. En händelse beskrivs ofta av många olika personer, därför genomförs också under- sökningar för att ta reda …

Läs mer

Matematik 1b

Startdatum: 2018-08-21 | Slutdatum: 2018-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2017-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT01

Närträffar tisdagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Utöver det erbjuder vi också räknestuga. Övrig tid på distans/i studieverkstad. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet …

Läs mer

Matematik 2b

Startdatum: 2018-08-21 | Slutdatum: 2018-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2018-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT02

Närträffar tisdagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Utöver det erbjuder vi räknestuga. Övrig tid på distans/i studieverkstad. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger …

Läs mer

Matematik 3c

Startdatum: 2018-08-20 | Slutdatum: 2018-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2018-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT03

Närträffar måndagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Utöver det erbjuder vi räknestuga. Övrig tid på distans/i studieverkstad. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger …

Läs mer

Matematik 4 (webbaserad)

Startdatum: 2018-08-20 | Slutdatum: 2018-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2018-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: MATMAT04

Webbaserad utbildning med fåtalet närträffar/stöd i Räknestuga. Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet. Nationellt prov ingår i kursen

Läs mer

Religion 1 (distans via Hermods)

Startdatum: 2018-08-20 | Slutdatum: 2018-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2018-05-31 | Gymnasiepoäng: 50 | Kurskod: RELREL01

Ämnet syftar till att utveckla förmågan att analysera religioner och livsåskådningar ur olika perspektiv. Hur religion påverkar människors identitet, syn på vetenskap och etiska frågor är teman som kommer att behandlas i litteraturen. Du som läser kursen får lära dig att använda etiska begrepp och teorier som ett diskussionsmedel. Kursen Religion 1 fokuserar på religion …

Läs mer

Samhällskunskap 1a1 (distans via Hermods)

Startdatum: 2018-08-20 | Slutdatum: 2018-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2018-05-31 | Gymnasiepoäng: 50 | Kurskod: SAMSAM01a1

Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. I samhällskunskap breddar, fördjupar och utvecklas dina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. I undervisningen får du kunskaper om demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. Ämnet berör även arbetsliv, resurser och hållbar utveckling. Kursen 1a1 är den inledande …

Läs mer

Samhällskunskap 1b (distans via Hermods)

Startdatum: 2018-08-20 | Slutdatum: 2018-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2018-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SAMSAM01b

Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. I samhällskunskap breddar, fördjupar och utvecklas dina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. I undervisningen får du kunskaper om demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. Ämnet berör även arbetsliv, resurser och hållbar utveckling. Kursen 1a1 är den inledande …

Läs mer

Svenska 1

Startdatum: 2018-08-22 | Slutdatum: 2018-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2018-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVESVE01

Närträffar onsdagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka. Övrig tid på distans/i studieverkstad. I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur läsaren skall …

Läs mer

Svenska 2

Startdatum: 2018-08-23 | Slutdatum: 2018-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2018-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVESVE02

Närträffar torsdagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i kursen. Övrig tid på distans/i studieverkstad. I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur …

Läs mer

Svenska 3

Startdatum: 2018-08-23 | Slutdatum: 2018-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2018-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVESVE03

Närträffar torsdagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Övrig tid på distans/i studieverkstad. I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur …

Läs mer

Svenska som andraspråk 1

Startdatum: 2018-08-22 | Slutdatum: 2018-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2018-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVASVA01

Närträffar onsdagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Övrig tid på distans/i studieverkstad. I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur …

Läs mer

Svenska som andraspråk 2

Startdatum: 2018-08-23 | Slutdatum: 2018-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2018-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVASVA02

Närträffar torsdagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Övrig tid på distans/i studieverkstad. I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur …

Läs mer

Svenska som andraspråk 3

Startdatum: 2018-08-24 | Slutdatum: 2018-12-21 | Sista anmälningsdatum: 2018-05-31 | Gymnasiepoäng: 100 | Kurskod: SVASVA02

Närträffar fredagar klockan 9-12. Dessa närträffar motsvarar ungefär en tredjedel av dina studier per vecka i denna kurs. Övrig tid på distans/i studieverkstad. I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur …

Läs mer