Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Hösten 2017 startar Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 på distans hos oss.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i förskoleklass och i årskurs 1-3 i grundskolan. Utbildningen ges på helfart med undervisning på dagtid. Som heltidsstudent får du räkna med att lägga 40 timmar per vecka på dina studier. Det krävs att du deltar aktivt i kurserna som även omfattar självstudier. Inom lärarprogrammets kurser tillämpas varierande undervisningsformer, t ex seminarier, föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Varje kursplan anger lärandemål, innehåll och examinationsformer.
Väljer du att läsa på campus lärcentra förutsätts du närvara på det lärcentra du antagits till för grupparbete och deltagande i undervisning flera dagar i veckan. Utöver detta ingår ett antal obligatoriska närträffar på Karlstads universitet varje termin. Det varierar vilka veckodagar som närträffarna förläggs till alltefter vilken kurs du läser.

Söker gör du på antagning.se mellan 15 mars och 18 april.

Utbildningens hemsida

Studenter berättar om hur det är att studera på lärarprogrammet

Behöver du hjälp med att se om du har de behörigheter som krävs kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare Helena Johannesson, tfn 0570-749287,  mail: helena.johannesson@aanc.se

Kursinformation