Högskola & yrkeshögskola

Planerar du att läsa en högskole-, universitets- eller  yrkeshögskoleutbildning? Då vill Lärcentrum vara din studiecoach. Vår service nyttjar du kostnadsfritt, däremot betalar du för allt studiematerial.

Väljer du distansstudier, internetutbildning eller någon av våra egna utbildningar så har vi all teknik och utrustning du kan behöva. Utöver det så kan vi lova dig en inspirerande, kreativ och dynamisk miljö.

Här finns lärsalar, grupprum, biblioteksstöd, vägledarservice, datorer, sökdatabaser, pedagogisk support, teknisk support. Här finns tekniken för videokonferenser, telebild, som är en vanlig teknisk plattform för distansundervisning.

Vi ger dig stöd i att använda datorn för att kommunicera med ditt lärosäte.
Vi har också skanner, kamera  och fax som du kan låna för dina studier.

Distansstuderande kan även skriva tentamen på Lärcentrum, om ditt lärosäte godkänner det.